Vastamiste ja konsultatsioonide ajad

Aineõpetajate konsultatsioonid ja vastamised toimuvad igal koolinädala esmaspäeval kell 16.00–18.00.

Täpsem ajakava SIIN.

E-õpe

Teadmiseks E-õppe õppijale

*

Kontakttundides osalemine on vabatahtlik.

*

Võimalus osaleda kontakttundides 1 kord kuus kaks päeva (10.-12.klass).

*

Õppematerjalid on kätte saadavad Moodles. Vajalik eelnev kasutajaks registreerimine

(Juhend).
*

Hinnete seisu saab jälgida Siseveebi keskkonnas

(vajalik sisselogimine).
*

Võimalus külastada teiste õppevormide tunde ja konsultatsioone

(Tunniplaan).

Kontakttunnid koolimajas iga kuu üks R ja L.

2023/24 Kontakttundide ajakava I poolaastal

R-L 8.-9. september 10E, 11E, 12E
R-L 13.-14. oktoober 10E, 11E, 12E
R-L 10.-11. november 10E, 11E, 12E
R-L 8.-9. detsember 10E, 11E, 12E

Kursused klasside kaupa

Hindelised tööd I poolaastal:

10.klass

11.klass

12.klass

Hindelised tööd II poolaastal:

10.klass

11.klass

12.klass

Kursuste lõpuhinded

Iga perioodi lõpuks peavad olema välja pandud

järgmiste kursuste HINDED.

Lõpueksamid

*

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada eksam eesti keeles, matemaatikas ja valikaines.

Lõpueksameid sooritavad 9. klassi õpilased, mittestatsionaarses õppevormis üksikuid õppeaineid õppivad õpilased ja eksternid, kes tahavad lõpetada põhikooli.

*

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õppijad sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit, milleks on eesti keel, matemaatika ja võõrkeel.

Riigieksamid on suunatud abiturientidele, kes soovivad lõpetada gümnaasiumit, kuid eksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

*

Täpne info eksamite vormi ja aegade kohta saadaval Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Õpilasuurimus või praktiline töö

Õpilasuurimuse ja praktilise töö koostamise ja vormistamise nõuded

 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö esitamise tähtajad:

*

Õpilasuurimuse või praktilise töö esitamise tähtaeg komisjonile on hiljemalt 2 nädalat enne kaitsmist.

*

Töö kaitsmine kooli komisjoni ees toimub eelneval kokkuleppel.