KTG

Juhtkond

Ly Kallas

Direktor

kool@ktg.edu.ee

3725038408

Aire Vaga

õppealajuhataja

aire@ktg.edu.ee

3724555051

Kadri Markus

õppealajuhataja

kadri@ktg.edu.ee

37259195330

Marii Saarlaid

projektijuht, huvijuht

marii@ktg.edu.ee

37253583857

Heli Nook

majandusjuhataja

heli@ktg.edu.ee

37253325560

Õpetajad

Mare Markus

12.a klassijuhataja; füüsika, majandus

mare@ktg.edu.ee

3724555051

Maren Asumets

G vene keel

maren@ktg.edu.ee

3724555051

Merike Olo

11.b klassijuhataja; G eesti keel, kirjandus (päevane os+12.õ)

merike@ktg.edu.ee

3724555051

Anu Rannama

11.a klassijuhataja; 10.a, 11.a, 11.b, 11.õ kl matemaatika

anu@ktg.edu.ee

3724555051

Linda Kuuseok

12.b klassijuhataja; 10.b, 10.c, 10.õ, 10.e, 11.e, 12. kl matemaatika

linda@ktg.edu.ee

3724555051

Tõnis Kallas

PK keemia

tonis.kallas@mail.ee

3724555051

Aili Porila

11.õ klassijuhataja; bioloogia, G geograafia, keemia

aili@ktg.edu.ee

3724555051

Janika Pannel

12.õ, 12.e klassijuhataja; inglise keel

janika@ktg.edu.ee

3724555051

Liia Arikas

saksa keel

liia.arikas@gmail.com

3724555051

Urmas Lehtsalu

G ühiskonnaõpetus

urmas.lehtsalu@gmail.com

3724555051

Marvi Ehte

10.õ klassijuhataja; G ajalugu, PK ühiskonnaõpetus ja geograafia

marvi@ktg.edu.ee

3724555051

Ruth Tamm

10.õ, 11.õ kirjandus; PK ajalugu

ruth@ktg.edu.ee

3724555051

Marika Aarnis

muusikaõpetus

marikaaarnis@gmail.com

3724555051

Aili Jung

kunstiõpetus

aili.jung@ktg.edu.ee

3724555051

Jürje Koert

arvutiõpetus

jyrje.koert@gmail.com

3724555051

Aire Vaga

10.e klassijuhataja; G perekonnaõpetus, PK inimeseõpetus, PK eesti k ja kirjandus

aire@ktg.edu.ee

3724555051

Liana Heinsoo

11.e klassijuhataja; PK matemaatika, PK vene keel

liana@ktg.edu.ee

3724555051

karjääriõpetus, 10.a eesti keel

kool@ktg.edu.ee

3725038408

Mati Saarlaid

merendus

saarlaid.mati@gmail.com

3725159063

Krista Hallik

uurimistööd, projektijuht

krista@ktg.edu.ee

3725269690

Kaie Saar

eesti keel, kirjandus

kaie@ktg.edu.ee

3724555051

Marii Saarlaid

10.a,b,c klassijuhataja-nõustaja

marii@ktg.edu.ee

37253583857

Pilti pole

Moonika Hüsson

geograafia

moonika.husson@gmail.com

3724555051

Töötajad

Viive Häng

sekretär

sekretar@ktg.edu.ee

3724555051

Kadri Markus

PK klassijuhataja; HEVKO, haridustehnoloog

kadri@ktg.edu.ee

37259195330

Heli Nook

majandusjuhataja

heli@ktg.edu.ee

37253325560

Lii Vanem

sotsiaalpedagoog

leevanem@gmail.com

37253431787